Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

BIZTONSÁGI ADATLAP ÉS CÍMKETERV KÉSZÍTÉSE


Mi az a biztonsági adatlap és a címketerv?

A biztonsági adatlap (más néven biztonságtechnikai adatlap) információt szolgáltat a felhasználók számára a vegyszerek, veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a vegyi anyagok biztonsági felhasználásáról, a tárolásáról és a maradék biztonságos felhasználásáról. 

A biztonsági adatlapok tartalmi követelményeit a REACH szabályozza. A globális harmonizációs rendszer (GHS) 16 pontban határozza meg a biztonsági adatlap formai követelményeit.

 • Általános adatok (megnevezés, képlet)
 • Kockázati azonosítás
 • Összetétel
 • Veszélyesség szerinti besorolás (R mondatok és S mondatok) - a CLP rendszer esetében H mondatok és P mondatok
 • Elsősegélynyújtás
 • Tűzveszélyesség
 • Óvintézkedés baleset esetén
 • Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
 • Fizikai és kémiai tulajdonságok
 • Stabilitás és reakcióképesség
 • Toxikológiai adatok
 • Ökotoxicitás
 • Hulladékkezelés és ártalmatlanítás
 • Szállításra vonatkozó előírások
 • Szabályozási előírások
 • Egyéb

 A CLP szerint veszélyesnek osztályozott és forgalomba hozott anyagot és keveréket a CLP kritériuma szerint kell címkézni. 

Kinek kell biztonsági adatlapot készíteni?

A vegyi anyagok, keverékek gyártóinak, importőreinek az általuk előállított, illetve a közösség területére behozott anyagokhoz és készítményekhez biztonsági adatlapot kell készíteni.  Az anyag vagy keverék biztonsági adatlapját annak az országnak a nyelvén kell átadni, ahol a forgalomba hozatal történik.

Magyarországon minden vegyi anyag vagy keverék csak magyar nyelvű adatlappal kerülhet forgalomba! Ha a gyártó nem biztosítja a magyar nyelvű adatlapot, akkor a magyarországi forgalomba hozónak kell azt elkészíttetni.

Mikori dátumú a megfelelő biztonsági adatlap?

A biztonsági adatlap megfelelősége attól függ, hogy az érvényben lévő jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e.

A jelenleg érvényben lévő jogszabály:  (EU) 2020/878 rendelet. A 2021.január 1. után készülő adatlapokat ennek kell megfeleltetni.

2022. december 31-ig még azok a biztonsági adatlapok is rendelkezésre bocsáthatók, amelyek a korábbi (EU) 2015/830 rendelet alapján készültek. (tehát az ennél régebbi jogszabály alapján készített adatlapok NEM megfelelőek)


Amennyiben érdeklődik a Biztonsági adatlap és címketerv készítés szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gomb megnyomásával: