Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

LEGIONELLA KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Mi az a Legionella baktérium?

A Legionella baktérium a legionellózisnak nevezett, különböző súlyosságú esetenként halálos emberi megbetegedést okozza. A legionellózis légúti betegség, amely emberről emberre nem terjed. Leggyakrabban a Legionella baktériumokat tartalmazó aeroszol (vízpermet) belégzése útján alakul ki a megbetegedés.

Ez a baktérium a természetes vizekben és a nedves környezetben, kis számban bárhol megtalálható, növekedését a 20-50 °C-os vízhőmérséklet segíti elő. A vízvezeték-rendszerekben a kiülepedő un. biofilm biztosítja a tápanyagot szaporodásához.

Mikor van szükség a Legionella kockázatértékelésre?

A 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet előírja a munkáltatók számára a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre a kockázatértékelés elkészítését. 

A kockázatértékelést  kötelező elvégeztetni minden olyan közintézményre, valamint munkahelyként szolgáló épületre vontkozóan, amelyben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg található.

A Legionella-fertőzés szempontjából kockázati közegnek tekintendő valamennyi olyan épített vízrendszer, amelyben együttesen adottak az alábbi feltételek:

 • A rendszerben 20-50 °C hőmérsékletű víz van.
 • A rendszerben fennáll a pangó vízterek kialakulásának lehetősége. Ide tartoznak a nagy kiterjedésű rendszerek, amelyekben nem egyenletes, vagy nem minden ponton biztosított az áramlás, illetve a hosszabb-rövidebb ideig áramlás nélküli rendszerek.
 • A rendszerben (üzemszerű működés során vagy havária esetén) finom eloszlású vízpermet (aeroszol) képződik. (például: medence élményelemekkel, párásítást is végző légtechnikai berendezés, hideg-meleg víz ellátás saját rendszerről, meleg víz tartály, szökőkút, kerti locsoló, fogászati kezelőszék, nagynyomású mosó, párásító, közösségi tusolók, stb.

Fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: 

Azok a létesítmények, amelyekben a következőkben felsorolt közegek valamelyike megtalálható:

 •  Ivó- és használati melegvíz-rendszer az alábbi létesítmény-típusokban:
 • Egészségügyi intézmények (az egészégügyi szolgáltatók, pl. a háziorvosi rendelők, nem tartoznak ebbe a kategóriába) 
 • Szociális intézmények (kivéve a bölcsődéket, mivel a kisgyermekek nem tartoznak a fertőzésre kiemelten fogékony csoportba) 
 • Szálláshelyek (kivéve a magán- és falusi szálláshelyek, mivel ezekben a létesítményekben melegvízhálózat kis kiterjedésű, és jellemzően kevés ember használja) 
 • Sportközpontok 
 • Büntetés-végrehajtási intézete.
 • Azon medencék, amelyek vize 30 °C-nál melegebb, és működésük során aeroszol képződik (pl. pezsgőmedencék, élménymedencék, hidroterápiás kezelők) és nem csak magáncélra használják. Nem minősülnek magánhasználatúnak a közfürdőkben, szálláshelyeken, sportközpontokban vagy munkahelyeken üzemelő medencék. 
 • Nedves hűtőtornyok vize, függetlenül attól, hogy milyen létesítményben üzemelnek.                                 

Azon létesítmények esetében, amelyek nem esnek a fent felsorolt, fokozott kockázatú kategóriába, azonban közintézmények vagy munkahelyként szolgáló épületek és Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közeget üzemeltetnek, szintén el kell készíteni a Legionella kockázatbecslést. Amennyiben a kockázatbecslés magas kockázatot állapít meg, Legionella monitoring vizsgálatokat is szükséges végezni.


Ki készítheti el a kockázatértékelést?

A kockázatbecslést optimális esetben több szakterületen (elsődlegesen műszaki és kockázatbecslési) jártassággal bíró tagokból álló munkacsoport végzi, amely a létesítményt üzemeltető személyzetből és szükség esetén külső szakértőből áll. A Legionella kockázatbecslés elvégzéséhez nincs kötelezően előírt végzettség. A kockázatbecslésben mindenképp részt kell vennie a rendszer felépítését és az üzemelést pontosan ismerő műszaki személyzetnek.

Mikor és milyen időközönként kell elkészíttetni a kockázatértékelést?

A kockázatbecslést rendszeresen felül kell vizsgálni: fokozott vagy magas kockázatú létesítményekben évente, közepes kockázatú létesítményekben legalább kétévente, alacsony kockázatú létesítményekben legalább ötévente. Az egyes közegek üzemelését érintő változást követően a felülvizsgálatot lehetőség szerint azonnal (legfeljebb 30 napon belül) el kell végezni. Ilyen változások lehet egyebek mellett a rendszer átépítése, az üzemeltetés módjának megváltozása (pl. szakaszos működésre váltás, vízhőmérséklet beállításának változása, kiegészítő fertőtlenítés bevezetése vagy megszüntetése, stb.) valamint jelentősebb személyi változások (pl. üzemeltetőváltás) is.  

Amennyiben érdeklődik az LEGIONELLA KOCKÁZATÉRTÉKELÉS szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gomb megnyomásával: