Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

TÁVMUNKAVÉGZÉS (nem képernyős munka esetén)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása 2022. június 1-én lépett hatályba, amely módosította a távmunkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági előírásokat. A módosítás után a jogszabály különbséget tesz a számítástechnikai eszközzel végzett távmunka, és az egyéb, attól eltérő tevékenységek között.

Távmunkavégzés a munkáltató előzetes hozzájárulása és jóváhagyása alapján kizárólag olyan fizikai környezetben végezhető, amelyben adottak és biztosítottak a körülmények a hatékony és biztonságos munkavégzéshez, amiről kockázatértékelés útján bizonyosodik meg. Ez alól kivétel, ha a távmunka képernyő előtti munkavégzésnek minősül.

86/C. § * (1) A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak a munkavégzés helyéről (a továbbiakban: távmunkavégzési hely). *

(2) Az (1) bekezdés szerinti távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.

(3) A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.
(4) A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja - így különösen a 8. §-ban, valamint az 57. és 58. §-ban megjelölt személy - a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
(6) A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.

(7) A 81. § (4) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi. 

Hogyan készítjük el a kockázatértékelés?A távmunkavégzésre vonatkozó kockázatértékelés ára


1-9 fő munkavállaló home office kockázatértékelése: .... Ft+Áfa/fő

11-20 fő munkavállaló home office kockázatértékelése: .... Ft+Áfa/fő

21-80 fő munkavállaló home office kockázatértékelése: .... Ft+Áfa/fő

80 fő felett kérjen egyedi árajánlatot!