Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

TELEPENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.

Bejelentés-köteles tevékenységek esetén a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványt kell benyújtani a területileg illetékes jegyzőhöz.

Telepengedélyezés menete: 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepen helyszíni szemlét tart, amelyről értesíti

  1. a) a kérelmezőt;
  2. b) a teleppel közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosát, társasház esetében a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetében az elnököt;
  3. c) az eljárásban közreműködő szakhatóságokat.

Az értesítésben a jegyző felhívja a b) pontban megjelöltek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen végezhető, illetve a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.