Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

VESZÉLYES ANYAGOKKAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

Veszélyes anyagokkal, keverékekkel tevékenységet folytatni kívánó szervezet a tevékenységének megkezdésével egyidejűleg azt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek.

A bejelentést elektronikus úton kell megtenni a telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek (területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerület) hivatalának járási (fővárosi,kerületi) népegészségügyi intézetének.

Az eljárásért 7800Ft/telephely igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetésének módja csekken postai úton, és banki átutalással is történhet, a befizetés igazolása érdekében a a dokumentumok (csekkszelvény, átutalás teljesítéséről szóló dokumentum) elektronikus úton csatolható a bejelentéshez.

Amiben a Premium Safety segíteni tud Önnek: a vállalatának regisztrálása a szakrendszerben, majd a tevékenység végzésének bejelentése.