Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI-, ÜZEMELTETÉSI ÉS FENNMARADÁSI ENGEDÉLY 

Nagy tapasztalattal vállaljuk az engedélyeztetési eljárások lebonyolítását! 

A vízjogi létesítési engedély a vizek áramlási, lefolyási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásoló vagy megváltoztató vízi létesítmény (megépítésére, átalakítására, megszün-tetésére) vagy vízi munka elvégzésére szolgál. Csak létesítésre, átalakításra, megszüntetésre, illetve vízi munka elvégzésére jogosít, az üzemeltetéshez jogerős vízjogi üzemeletetési engedélyre van szükség.

A vízjogi engedélyt a területileg illetékes fővárosi/megyei katasztrófavédelmi igazgatóság adja ki. 

A VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) szerint A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket - ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) - kell csatolni.

A hatóság a tervdokumentációban szereplő műszaki megoldást akkor engedélyezi, ha azt kivitelezhetőnek, műszaki megvalósításra alkalmasnak tartja. 

Az engedély hatálya: Az engedély a kiadási hónap utolsó napjától számított két évig érvényes. Az engedély jogerőre emelkedésétől az engedély érvényességi idejéig végezhetőek munkálatok. Az ezen időtartam be nem tartása esetén a megvalósított vízimunkára, vízilétesítményre csak fennmaradási engedély adható. 

A VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) szerint: Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

A vízjogi üzemeltetési engedély feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére. 

 Az engedély hatálya: A vízügyi hatóság az engedély hatályának megállapítása során figyelembe veszi a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit, az üzemeltetéssel összefüggő szakhatósági állásfoglalásokban meghatározott és engedélyben előírt egyéb feltételeket. Amennyiben az üzemeltetés során vízszennyező anyagok kibocsátása történik, a hatóság kibocsátásra vonatkozóan határértéket ír elő, és ennek megfelelően a határértéket, vagy az üzemeltetési engedélyt a hatóság 5 évre adja ki. Az engedély hatályát a hatóság a felügyeleti kategóriáknak megfelelően állapítja meg.

A VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY

 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) szerint: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az engedély a vízilétesítmények, vízimunka fennmaradására, és egyben üzemeltetésére jogosít fel. 

Az engedély hatálya: Az engedély hatályának megállapítására ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak, mint az üzemeltetési engedélyre.