Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

MEGFELELŐSÉGI AUDITOK


Független szakmai auditjaink az Önök vállalatánál végzett  munka- tűz- és/vagy környezetvédelmi tevékenység jogszabályi megfelelőségét, illetve a hatékonyságát, eredményességét és megbízhatóságát vizsgálja, így a vezetők objektív információkat kaphatnak a valós helyzetről. 

FŐBB ÜGYFÉL ELŐNYÖK

A független audit szolgáltatás használata segít ügyfeleinknek:

  • meggyőződni, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, a vállalat belső szabályozásának és a bevált gyakorlatokra vonatkozó előírásoknak
  • pozitív képét közvetítetni harmadik felek számára
  • biztosítani munkatársait arról, hogy az egészségvédelmet és a biztonságot komolyan veszik
  • gondoskodni arról, hogy mind a szervezet, mind a személyzet kompetens legyen az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos feladataik teljesítésében
  • csökkenteni a biztosítási díjakat azáltal, hogy demonstrálja egészségvédelmi és biztonsági kompetenciáját biztosítóinak

AZ AUDIT ELJÁRÁS FOLYMATA

  1. Tervezés: A társaság által delegált kapcsolattartó és az auditor csoport tagjai kijelölésre kerülnek, majd előzetes egyeztetést tartanak az audit gördülékeny lefolytatása érdekében.
  2. Végrehajtás: Az ellenőrzési csoport a helyszínen átfogó szemlét tart, interjúkat végez, átvizsgálja a vonatkozó dokumentumokat és végül egy záró megbeszélésből tart a helyi kapcsolattartóval.
  3. Jelentéskészítés: Az auditor elkészíti az audit jelentést és a cselekvési tervet a jogszabályoknak megfelelő rendszer költséghatékony megvalósítására. Ezt követően kerül átadásra a tejes audit anyag az ellenőrzött társaság vezetőjének, aki pedig megoszthatja azt más érdekelt felekkel.