Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

Munkavédelmi oktatás

A munkahelyi biztonsági kultúra a jól képzett munkaerővel kezdődik. 

A munkáltatónak munkavédelmi oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és egyéb információkat.

Mikor kell munkavédelmi okatatást tartani?

1. Az első munkába állást megelőzően, még mielőtt megkezdené a dolgozó a konkrét munkavégzést.

2. munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

3. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

4. új technológia bevezetésekor.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni

Az oktatás dokumentálása

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Vonatkozó jogszabály:  1993. évi XCIII. törvény 55.§