Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

KÉMIAI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS


Mi az hogy kémiai kockázatelemzés, kockázatbecslés, kockázatértékelés?

Mindhárom megfogalmazás ugyanazt a dokumentumot takarja. A kémiai kockázatbecslés, kockázatértékelés célja a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatok feltárása, az ellenük való védekezés meghatározása.

Kinek van szüksége a kockázatértékelésre?

A kémiai kockázatbecslés azokon a munkahelyen kötelező, ahol legalább 1 fő munkavállalót foglalkoztatnak, és kémiai biztonsági kockázat alá eső vegyszerekkel végeznek tevékenységet. 

Biztonsági kockázat alá eső = veszélyességi szimbólum van rajta (piktogram) 

Tevékenység = előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, értékesítés, felhasználás stb. 

Ki készítheti el a kockázatértékelést?

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, azaz a megbízott munkavédelmi szakember és a vállalat üzemorvosa közösen készítik el.

Mikor és milyen időközönként kell elkészíttetni a kockázatértékelést?

 • az első, teljeskörű kockázatértékelés a tevékenység megkezdése előtt kell elkészíttetni
 • azt követően pedig indokolt esetben, de legalább 3 évente kell elvégezni.
 • Indokolt esetnek kell tekinteni

  a) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását,

  b) minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak,

  c) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordul elő,

  d) ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

 • A rákkeltő anyagokkal végzett tevékenységek kockázatértékelését 2 éves gyakorisággal kell elvégezni.

Meddig kell megőrizni a dokumentumot?

A külön jogszabályban előírtak szerint, de legalább 5 évig.

A kockázatértékelés elkészítésének menete

A munkafolyamat az időpont egyeztetés után helyszíni bejárással, a korábbi dokumentumok áttekintésével, konzultációval kezdődik meg. Ez a vállalat méretétől függően nagyjából 1-2 nap. (a legkisebbeknél 1-2 óra)

A kémiai kockázatértékelés elkészítéséhez szükségünk van az összes veszélyes anyag és keverék magyar nyelvű biztonsági adatlapjára! Hacsak idegen nyelvű biztonsági adatlap áll rendelkezésre, akkor a magyar nyelvű adatlapok szakszerű elkészítésében is segíteni tudunk. 

Ezt követően a saját erőforrásainkkal, saját irodánkban megkezdjük a dokumentum összeállítását, ami a veszélyes vegyi anyagok és keverékek számának függvényében általában 5-30 nap.

Az elkészült dokumentum papír alapon és elektronikus formában is átadásra kerül.

Mivel a kockázatértékelés lényegi tartalmát minden esetben meg kell ismertetni a munkavállalókkal, a munkafolyamat egy oktatással záródik, amely formáját a Megbízó választhatja meg a számukra leginkább megfelelő módon.

A kémiai biztonságot érintő fontosabb jogszabályok

Amennyiben érdeklődik a kémiai kockázatértékelés szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gomb megnyomásával: