Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2016. július 8-tól hatályos módosítása előtt a jogszabály 50 fő munkavállalótól írta elő a munkavédelmi képviselő választás kötelezettségét. 

A módosítás hatályba lépése után már 20 fő munkavállaló esetében is biztosítania kell a munkáltatónak, hogy a dolgozói a munkavédelmet érintő érdekeik képviseletére munkavédelmi képviselőt választhassanak maguk közül.  


Főszabály

Választást kell tartani, ha a munkáltatónál a munkavállalók létszáma legalább 20 fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. 

ÚJ!!!  2024.01.01-től

Ha a munkáltató munkavédelmi képviselő választásra kötelezett, a munkavédelmi képviselő választást a kötelezettség keletkezésének napjától számított hat hónapon belül meg kell tartani.

Azon munkáltatónál, ahol van választott munkavédelmi képviselő, a munkavédelmi képviselő mandátumának lejártát követően három hónapon belül a munkavédelmi képviselő választást meg kell tartani. 

Mit csinál a munkavédelmi képviselő?

A munkavédelmi képviselő olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.  

Ki lehet és ki nem lehet munkavédelmi képviselő?

Lehet az a munkavállaló, aki:

 • cselekvőképes, 
 • legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll, 
 • az adott telephelyen dolgozik.

Nem lehet olyan munkavállaló, aki

 • munkáltatói jogot gyakorol (munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése),
 • a munkáltatói joggyakorló hozzátartozója, 
 • a választási bizottság tagja,
 • a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

Hogyan kell a választást megtartani?

A munkavédelmi képviselő megválasztásánál a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek (Mt.) az üzemi tanács tagjaira vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően (értelemszerűen) alkalmazni. 

Milyen jogai vannak a munkavédelmi képviselőnek?

 1. Tájékoztatáshoz való jog:  A munkáltató köteles tájékoztatni a képviselőt: az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről, ha különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak; a munkavédelmi feladatokat ellátó személy kilétéről; a kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól; a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések nyilvántartásáról és bejelentéséről; a munkavédelmi hatóságtól kapott munkavédelmi információkról, különösen a munkáltatónál végzett ellenőrzések megállapításairól. 
 2. Konzultációs jog: A munkáltató köteles az új technológiák bevezetése előtt, azok egészségre és biztonságra kiható következményeit kellő időben megtárgyalni a munkavédelmi képviselővel. 
 3. Részvételi jog: A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában. 
 4. Tanácskozási-javaslattételi jog: • A munkáltató köteles a képviselővel tanácskozni az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében (pl.: munkavédelmi oktatás megtervezése, megszervezése). A munkáltatónak biztosítania kell, hogy az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedések előzetes megvitatásában részt vehessen a képviselő. A tanácskozás során biztosítani kell a képviselők javaslattételi jogát.
 5. A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről.
 6. A képviselő jogosult szakértőt igénybe venni, továbbá indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat. 
 7. A munkáltató által létrehozott munkavédelmi szabályzat kiadásához a képviselő egyetértése szükséges. 
 8. A képviselő munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató részére. Ha a munkáltató ezzel nem ért egyet, a képviselő az Mt.-ben szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet.

Mit kell biztosítani a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő számára?

 • Átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezmény (havi munkaidő legalább 10%-a, amelyet a munkavállaló a képviselőségével összefüggő feladatok végzésével tölt)
 • Működési, technikai, anyagi feltételek, szakmai előírások. 
 • Képzésben, továbbképzésben való részvételi lehetőség (képviselő választást követő éven belül legalább 16 órás képzés, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzés egy választási ciklusban). 

Mennyi időre szól a munkavéldelmi képviselő mandátuma?

A munkavédelmi képviselőt 5 évre választják.


Forrás: https://www.ommf.gov.hu/ 

Forrás: https://www.hu.wikipedia.org/