Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

TŰZRIADÓ TERV GYAKOROLTATÁSA

Tűzriadó terv gyakoroltatása = Evakuációs gyakorlat

Vonatkozó jogszabály

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

4. §. (4) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

Miért fontos ez?

Rendszeres evakuálási gyakorlat segíti a munkavállalókat a valós veszélyhelyzetre való felkészülésben és az arra való reagálásban. A gyakorlatok során rögzülnek leginkább a  vészhelyzeti eljárások, ami által tűz esetén biztonságosan evakuálni tudják az épületet.

Miben tudunk mi segíteni?

Évente legalább 30 ilyen gyakorlatot vezényelünk le, és végezzük el az előzetes, illetve a gyakorlatot követő szakszerű dokumentálást. Annak ellenére, hogy ez a feladat hivatalosan nem igényli tűzvédelmi szakember közreműködését, tapasztalatunkkal csak a javára tudunk szolgálni az Önök vállalatának tűzbiztonságának.

A jogszabályi kötelezettség mellett ezért hasznos megtartani az evakuációs gyakorlatot:

  • A vészhelyzeti eljárások ismerete: A kiürítési gyakorlat lehetőséget biztosít az alkalmazottak számára a vészhelyzeti eljárások gyakorlására és megismerésére, beleértve a vészkijáratok elhelyezkedését, az evakuálási útvonalakat és a gyülekezési pontokat.
  • A lehetséges problémák azonosítása: A kiürítési gyakorlat lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy azonosítsanak minden olyan potenciális problémát vagy akadályt, amely akadályozhatja a biztonságos evakuálást, például elzárt kijáratokat, zsúfolt evakuációs útvonalakat. Ezeket a problémákat azután meg kell oldani a hatékonyabb vészhelyzeti reagálás biztosítása érdekében.

  • Riasztórendszerek tesztelése: A kiürítési gyakorlatok lehetőséget adnak a tűzjelző rendszerek és egyéb vészhelyzeti berendezések, például a tűzoltó készülékek tesztelésére is, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy azok megfelelően működnek, és megbízható vészhelyzet esetén is.
  • Biztonsági kultúra kialakítása: A rendszeres evakuálási gyakorlatok segítenek megerősíteni a munkahelyi biztonság fontosságát és a felkészültség kultúráját kiépíteni az alkalmazottak körében. Ez proaktívabb megközelítéshez vezethet a munkahelyi potenciális veszélyek azonosítása és mérséklése terén.