Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

MENTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE


Mi az a Mentési Terv? 

A Mentési terv (vagy egyes országokban "Vészhelyzeti terv") olyan eszköz, amely segít gyorsan és hatékonyan reagálni a tűz, balesetek, üzemzavarok stb. okozta ütemezetlen események, vészhelyzetek kezelésében. 

Riasztási akciólapokat, kommunikációs csatornákat és műszaki részleteket tartalmaz. Nem összekeverendő a tűzvédelemben szükséges Tűzriadó tervvel.

Ezzel a dokumentummal minden munkáltatónak rendelkezni kell (kötelező).

Ha minket bíz meg a mentési terv elkészítésével, akkor biztos lehet abban, hogy nem egy sablon dokumentumot kap, hanem speciálisan az önök vállalatára szabott, egyedi dokumentumot. 

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
45.§ (1) "Rendellenes körülmények kialakulása esetére − amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be − a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. 

Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg. A mentési terv a külön jogszabály által előírt − biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú − tervbe foglalva is elkészíthető".

(2) "A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell".

(3) A mentési terv elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység. (2024.01.01-től) 

A mentési terv az alábbi rendellenes körülményekre tér ki:

 • Munkahelyi tűzeset,
 • Gépek, berendezések veszélyessé válása,
 • Elektromos áram szabálytalan használata, kimaradása,
 • Gázömlés,
 • Csőtörés,
 • Veszélyes anyagok használata, kiszabadulása,
 • Biológiai veszély,
 • Anyagtárolás során bekövetkezett esemény,
 • Liftek, teheremelő szerkezetek meghibásodása,
 • Bombariadó,
 • Szennyező anyagok közcsatorna rendszerbe történő kerülése

A mentési tervben meghatározzuk:

 • a mentés irányításáért felelős személyt, és a további résztvevők és feladatait; 

 • az általános magatartási szabályokat; 
 • a mentést végzőket és feladataikat; 
 • a riasztás-bejelentések módjait; 
 • a sérült, mozgásképtelen, eszméletét vesztett személy(ek) mentésének módjait; 
 • elsősegélynyújtást végzőket és feladataikat; 
 • energiaellátás korlátozással (lezárással) kapcsolatos teendőket, munkaeszközök, technológiai folyamatok leállításának körülményeit; 
 • veszélyes anyagok, termékek és épületek mentését; 
 • a rendkívüli esemény vizsgálatát végző szervezet (okláncolat meghatározása, felelősség megállapítása) és a helyreállítás megszervezéséért felelős csapatot.

Amennyiben érdeklődik a Mentési terv készítés szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gomb megnyomásával: