Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

MUNKABALESET KIVIZSGÁLÁSA

Ahhoz, hogy megtudjuk mi számít munkabalesetnek, először is tisztában kell lenni a baleset fogalmával.

Baleset: Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül hirtelen, vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést, vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. 

Mi számít munkabalesetnek?

Munkabaleset minden olyan balesetet, amely a sérült akaratától függetlenül következik be, egyszeri külső hatás okozza, és szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történik. 

Nem számít, hogy hol és mikor következik be, vagy hogy a sérült munkavállaló elkövetett-e valamilyen szabályszegést.

Mikor nem jár a 100%-os munkabaleseti táppénz?

  • részben vagy egészben a balesetet szenvedett biztosított alkohol vagy kábítószer általi - igazolt - befolyásoltsága miatt következett be,
  • munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során történt.

Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult.

Mindezek ellenére a balesetet ugyanúgy ki kell vizsgálni (szakemberrel kivizsgáltatni), de a sérült munkabaleseti táppénz iránti kérelme elutasítható.

Mi a feladata a munkáltatónak a munkabalesettel kapcsolatban?

Minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgáltatni, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Ha a baleset munkaképtelenséget okozott (akár csak 1 napos táppénzes állományt is), akkor a munkáltatónak - munkavédelmi szakember, és súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonásával - haladéktalanul meg kell kezdenie a kivizsgálást. A kivizsgálás eredményét a munkavédelmi szakember munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíti.

A munkabaleseti jegyzőkönyvet a sérültnek és a társadalombiztosítási kifizetőhelynek (egészségbiztosítási pénztárnak) minden esetben meg kell küldeni. 

Ezen túlmenően a baleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóság részére a munkabalesetet akkor kell bejelenteni, ha a baleset több mint 3 munkanap munkaképtelenséget okozott. 

Súlyos munkabaleset bekövetkezése esetén  a munkavédelmi hatóságot azonnal értesíteni kell.

Ki vizsgálhatja ki a munkabalesetet (állítja ki a munkabaleseti jegyzőkönyvet)?

A munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, tehát azt csak munkavédelmi végzettségű szakember végezheti el. 

A kivizsgálásban saját döntése alapján az üzemorvos is részt vehet, amelyről minden esetben nyilatkoznia kell (ez alól kivétel a súlyos munkabalesetek kivizsgálása, amelyben kivizsgálásában kötelező részt vennie). 

Szintén saját döntése alapján részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásban a munkavállalók által megválasztott munkavédelmi képviselő is. 

( itt tájékozódhat a munkavédelmi képviselő választás lefolytatásáról

Vonatkozó jogszabály

A munkabalesetek bejelentésére, kivizsgálására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat a munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. tv) és annak végrehajtási rendelete, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tartalmazza.  

Amennyiben érdeklődik a munkabaleset kivizsgálás szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot: