Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Mi az hogy kockázatelemzés, kockázatbecslés, kockázatértékelés?

A három kifejezés tulajdonképpen ugyanazt a dokumentumot takarja, utalva annak tartalmára. 

A kockázatértékelés gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, a feltárt veszélyek kiküszöbölhetők-e vagy sem, és milyen személyi, tárgyi, szervezési intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzhetők legyenek.

A Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény) a következőképp fogalmazza meg:

 A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

Kinek van szüksége a kockázatértékelésre?

Minden munkáltatónak, aki akár 1 fő munkavállalót foglalkoztat.

Ki készítheti el a kockázatértékelést?

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, azaz a megbízott munkavédelmi szakember és a vállalat üzemorvosa közösen készítik el.

Mikor  és milyen időközönként kell elkészíttetni a kockázatértékelést?

 • az első, teljeskörű kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt kell elkészíttetni
 • azt követően pedig indokolt esetben, de legalább 3 évente kell elvégezni. 
 • Indokolt esetnek kell tekinteni

  a) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását,

  b) minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak,

  c) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordul elő,

  d) ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

 • A rákkeltő anyagokkal végzett tevékenységek kockázatértékelését 2 éves gyakorisággal kell elvégezni.

 • A biológiai tényezők kockázatával járó tevékenységekre vonatkozó kockázatértékelést évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja

 • a munkavállalókat érő zajterhelés meghatározásához a kockázatértékelést évente felül kell vizsgálni 

 • azoknál a tevékenységeknél, ahol a munkavállalók mechanikai rezgésnek lehetnek kitéve, ott évente kell aktualizálni a kockázatértékelést


Meddig kell megőrizni a dokumentumot?

A külön jogszabályban előírtak szerint, de legalább 5 évig.

A kockázatértékelés elkészítésének menete

A munkafolyamat az időpont egyeztetés után helyszíni bejárással, a korábbi dokumentumok áttekintésével, konzultációval kezdődik meg. Ez a vállalat méretétől függően 1-3 nap. (a legkisebbeknél pár óra)

Ezt követően a saját erőforrásainkkal, saját irodánkban megkezdjük a dokumentum összeállítását, ami a tevékenység, a munkaeszközök, gépek, vegyi anyagok és keverékek számának, egyéb kockázati tényezők számának és minőségének függvényében általában 5-30 nap.

Az elkészült dokumentum papír alapon és elektronikus formában is átadásra kerül.

A kockázatértékelés eredményéről tájékoztatni kell a munkahelyi vezetést, az érintett munkavállalókat, a munkahelyi érdekképviseletet. 

Mivel a kockázatértékelés lényegi tartalmát minden esetben meg kell ismertetni a munkavállalókkal, a munkafolyamat egy oktatással záródik, amely formáját a Megbízó választhatja meg a számukra leginkább megfelelő módon.