Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Mi az hogy kockázatelemzés, kockázatbecslés, kockázatértékelés?

A három kifejezés tulajdonképpen ugyanazt a dokumentumot takarja, utalva annak tartalmára. 

A kockázatértékelés gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, a feltárt veszélyek kiküszöbölhetők-e vagy sem, és milyen személyi, tárgyi, szervezési intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzhetők legyenek.

Minden munkavégzésnek lehetnek biztonságiés egészségi kockázata, még az irodai munkának is. Valamennyi munkáltató kötelezett  munkavédelmi kockázatértékelés elvégzésére, ez nem magyar sajátosság, mivel az európai irányelv valamennyi tagország részére előírja. A munkáltató köteles minőségileg, szükségesetén mennyiségileg értékelni a munkavállalókegészségét és biztonságát veszélyeztetőkockázatokat, és annak alapján megelőző intézkedéseket hozni a munkakörülmények javítására. Ezeket az intézkedéseket be kellépíteni az irányítás minden szintjébe.

A Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény) a következőképp fogalmazza meg:

 A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

Kinek van szüksége a kockázatértékelésre?

Minden munkáltatónak, aki akár 1 fő munkavállalót foglalkoztat.

Ki készítheti el a kockázatértékelést?

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, azaz a megbízott munkavédelmi szakember és a vállalat üzemorvosa közösen készítik el.

Mikor  és milyen időközönként kell elkészíttetni a kockázatértékelést?

 • az első, teljeskörű kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt kell elkészíttetni
 • azt követően pedig indokolt esetben, de legalább 3 évente kell elvégezni. 
 • Indokolt esetnek kell tekinteni

  a) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását,

  b) minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak,

  c) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordul elő,

  d) ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

 • A rákkeltő anyagokkal végzett tevékenységek kockázatértékelését 2 éves gyakorisággal kell elvégezni.

 • A biológiai tényezők kockázatával járó tevékenységekre vonatkozó kockázatértékelést évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja

 • a munkavállalókat érő zajterhelés meghatározásához a kockázatértékelést évente felül kell vizsgálni 

 • azoknál a tevékenységeknél, ahol a munkavállalók mechanikai rezgésnek lehetnek kitéve, ott évente kell aktualizálni a kockázatértékelést.


Meddig kell megőrizni a dokumentumot?

A külön jogszabályban előírtak szerint, de legalább 5 évig.

A kockázatértékelés elkészítésének menete

A munkafolyamat az időpont egyeztetés után helyszíni bejárással, a korábbi dokumentumok áttekintésével, konzultációval kezdődik meg. Ez a vállalat méretétől függően 1-3 nap. (a legkisebbeknél pár óra).

Ezt követően a saját erőforrásainkkal, saját irodánkban megkezdjük a dokumentum összeállítását, ami a tevékenység, a munkaeszközök, gépek, vegyi anyagok és keverékek számának, egyéb kockázati tényezők számának és minőségének függvényében általában 5-30 nap.

Az elkészült dokumentum papír alapon és elektronikus formában is átadásra kerül.

A kockázatértékelés eredményéről tájékoztatni kell a munkahelyi vezetést, az érintett munkavállalókat, a munkahelyi érdekképviseletet. 

Mivel a kockázatértékelés lényegi tartalmát minden esetben meg kell ismertetni a munkavállalókkal, a munkafolyamat egy oktatással záródik, amely formáját a Megbízó választhatja meg a számukra leginkább megfelelő módon.