Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

TŰZRIADÓ TERV KÉSZÍTÉSE

A Tűzriadó tervet a Tűzvédelmi szabályzat mellékleteként kell elkészíteni. 

A tűzriadó terv célja

Vészhelyzet vagy tűz esetén a lehető legrövidebb útvonalon a legközelebbi vészkijárathoz vagy a biztonságos helyhez irányíthassák az épületben tartózkodókat.

Mikor kell Tűzriadó Tervet készíteni?

A Szabályzat készítésére kötelezett az általa üzemeltetett, bérelt épületrészre, ha az
 • menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
 • oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 • tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
 • 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

vagy az épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

 • olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag - az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva - előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Mit tartalmaz a Tűzriadó terv?

 • tűzjelzés módját;
 • a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
 • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 • a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a vonatkozó jogszabály szerinti veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és egyes esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.ű

Van-e egyéb teendő a Tűzriadó terv kapcsán?

 1.  A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell. 
 2. A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell el kell helyezni. 

Tűzriadó terv hiányában a tűzvédelmi bírság összege: 50 000 Ft-tól 250 000 Ft-ig

Amennyiben érdeklődik a tűzriadó terv készítés szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gomb megnyomásával: