Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

Környezetvédelmi oktatás

A mai munkahely zöldebb, mint valaha. Már nemcsak a munkaadók, hanem a munkavállalók is kezdenek egyre inkább a fenntarthatóságra törekedni.

A környezetvédelmi oktatás által a munkatársak jobban megértik a szervezetet érintő környezetvédelmi szabályozási kérdéseket, ami elősegíti, hogy az Önök cége megfeleljen a szabályoknak és előírásoknak. 

A képzésen a munkavállalók olyan ismereteket és készségeket sajátítanak el, amelyek környezettudatos döntések meghozatalához és a szervezet környezetre gyakorolt ​​ hatását csökkentő intézkedések megtételéhez szükségesek.  

Az oktatás időtartama: a munkahely sajátosságaitól függően 45 perc és 2 óra között.

Az oktatás választható formája a Premium Safety-nél:

 • hagyományos kontaktórás képzés,
 • online képzés,
 • e-learning (ppt, vagy ppt alapú videó).

A képzés tematikája:

 • Jogi szabályozás és a cég környezetvédelmi politikája: A munkavállalókat tájékoztatjuk a munkahelyre vonatkozó környezetvédelmi előírásokról, illetve megismertetjük a szervezet környezetvédelmi politikáját és eljárásait. Az oktatás kiterjed az ezen irányelvek és előírások be nem tartásának következményeire is.
 • Környezeti elemek bemutatása
 • Környezeti problémák és kihívások: a bolygónkat érintő környezetvédelmi problémák, mint például az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és az erőforrások kimerülése. Az oktatásnak kiterjed arra is, hogy ezek a kérdések hogyan érintik a munkahelyet, és a szervezet szerepét ezek megoldásában.
 • anyag jellegű szennyezések ismertetése (hulladék, veszélyes anyagok, por, bűz)
 • energia jellegű szennyezések ismertetése (zaj, rezgés, hő, fény, radioaktív sugárzások)
 • nem szennyező károk ismertetése (élővilág zavarása, erózió)
 • Fenntartható gyakorlatok: A munkahelyi környezeti nevelésnek a fenntartható gyakorlatokra is összpontosítania kell, amelyek a munkahelyen is megvalósíthatók a szervezet környezetre gyakorolt ​​hatásának csökkentése érdekében. Ez magában foglalhatja az energia- és víztakarékosságot, a hulladékcsökkentést és az újrahasznosítást, valamint a fenntartható közlekedést.
 • Egyéni intézkedések: Az alkalmazottakat ösztönözni kell arra, hogy tegyenek olyan egyéni intézkedéseket, amelyek pozitív hatást gyakorolhatnak a környezetre, mint például az újrafelhasználható vizes palackok és kávéscsészék használata, a papírhasználat csökkentése és az energiatakarékosság. 
 • Hulladékkezelés, szelektív hulladékgyűjtés

Az átfogó környezetvédelmi oktatásunk képessé teheti munkavállalóikat arra, hogy tájékozottabb legyenek és fenntarthatóbb döntéseket hozzanak, amelyek a környezet és a szervezet profitja szempontjából előnyösek.