Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

Elsősegélynyújtás munkahelyi baleset esetén

2023.04.07

A munkavédelmi oktatás sokrétű, egyik célja, hogy megismertesse a munkavállalókat a munkahelyi balesetek esetén szükséges teendőkkel. Amikor a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri baleset, az munkabalesetnek számít.

Érdekes, hogy a balesetek általában a munkaidő elején vagy annak végén következnek be, tehát ezekben az időszakokban fokozott figyelemre van szükség.

Nem számít ilyen balesetnek az, amikor a sérültet a munkahelyére utazás közben, vagy a munkahelyéről hazafelé éri baleset. 

A munkavédelmi oktatás szabályozása

A balesetvédelem egyik alapja a törvények betartása és azt is jogszabály írja elő, hogy mikor van szükség munkavédelmi oktatásra. A balesetvédelmi oktatásról az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről szabályai rendelkeznek. Az oktatás szükséges a munkába álláskor, a munkahely vagy munkakör megváltozásakor, ezen felül új technológia bevezetésekor, illetve munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor.

Az oktatásról a munkáltatónak kell gondoskodnia, kattintson ide, ha szeretné tudni, milyen szabályok mentén kell megszervezni az oktatást, és ebben profi segítségre van szüksége.

Balesetek a munkahelyen

A munkahelyen történt balesetet a munkavállaló köteles a közvetlen felettesének jelenteni, akadályoztatása esetén pedig a balesetet észlelő személynek kell ezt megtennie. A sérülést dokumentálni kell a baleseti naplóban és ha a sérülés munkakieséssel jár, akkor jegyzőkönyvet is fel kell venni.

Az elsősegélynyújtás mikéntje nyilván attól függ, hogy milyen sérülés érte a munkavállalót. Áramütés esetén például fontos, hogy csak azután kezdjük meg a mentést, hogy a veszélyt okozó körülményt elhárítottuk. Az áramütést okozó eszközhöz ne nyúljunk hozzá, egy hosszú, áramot nem vezető eszközzel lökjük el. Ha a sérült eszméletlen, akkor fektessük stabil oldalfekvésbe és tegyük szabaddá a légutait. Ha tiszta a tudata, akkor se itassuk és ne is mozgassuk, valamint fontos, hogy mielőbb kérjünk orvosi segítséget.

Előfordulhat, hogy valamilyen vágott vagy szúrt seb keletkezik, ezért is érdemes megismerni a sebkötözés alapvető szabályait. Ezek egyike, hogy eldobható kesztyűt viseljünk, amikor sebet kötözünk és a kötést közvetlenül a seb felszínére tegyük, ne oldalról csúsztassuk rá. Ha a vér átitatta a kötést, akkor ne vegyük le, hanem tegyünk rá újabbat. Mindig akkora kötözőanyagot használjunk, ami teljesen befedi a sebet, és ha elláttuk a sebet, akkor a kesztyűt helyezzük el a megfelelő veszélyes hulladékgyűjtőben.