Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

Mik a biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei?

2020.08.16

A Munkavédelmi Törvény előírja, hogy a munkavégzésben résztvevők számára a munkáltatónak biztosítania kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

Amikor a munkavédelmi hatóság megbüntet egy céget, vagy még gyakrabban az Egészségbiztosítási Pénztár be akarja hajtani egy munkabalesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások költségeit, akkor leggyakrabban ezen a feltételek teljesítésének hiányára hivatkozik.

Azt mindenképp kijelenthetjük, hogy ezek a tárgyi, személyi és szervezeti feltételek valóban a szakmai minimumok, akiket teljesíteni kell minden vállalkozásnak.

De lássuk miről is beszélünk pontosan!

A biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei

Minden munkavállaló részére biztosítani kell:

 • Megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet (elsősorban csapvízre gondoljunk).
 • Öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.
 • Rendet, tisztaságot, a keletkező hulladék, szennyvíz kezelését oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzon és a környezetet ne károsítsa.
 • Biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgásteret.
 • A munkavégzés jellegének megfelelő természetes és mesterséges megvilágítást. (általános és helyi megvilágítás, vészvilágítások, biztonsági világítások, közlekedési utak és lépcsők megvilágítása, stb.)
 • A zajhatások, a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások határértéken belüli tartását.
 • Elegendő mennyiségű és minőségű levegőt és klímát.
 • Munkavállalók időjárás elleni védelmét, a melegedés lehetőségét, és jogszabály által előírt esetekben a védőitalt.
 • Munkahely céljára szolgáló olyan építményt, amely megfelelő szerkezetű és szilárdságú, amelyben megfelelő belmagasságot, mozgásteret, közlekedési útvonalakat alakítottak ki.
 • Veszélyes munkaeszköz, technológia esetében időszakos biztonsági felülvizsgálat.
 • Biztonsági és egészségvédelmi jelzések biztosítása. (figyelmeztető, tiltó és tájékoztató piktogramok)
 • Kijáratok, vészkijáratok biztonságossága
 • Dohányzási tilalom betartása, illetve a dohányzási lehetőség előírt körülményeinek megvalósítása.
 • Biztonságos munkaeszközök biztosítása.
 • Gépekhez, berendezésekhez üzemeltetési dokumentáció a kezelő által anyanyelvi szinten értett nyelven (általában és elsősorban magyarul).
 • Az egyéni védőeszközök biztosítása

A biztonságos munkavégzés személyi feltételei

A munkavállaló az adott munkára akkor alkalmazható, ha:

 • az élettani adottságai megfelelőek (nem lehet nőket alkalmazni pl. 35 kg-os ládák kézzel történő mozgatására);
 • az nem befolyásolhatja hátrányosan az egészségi állapotát;
 • azzal mások egészségét, testi épségét sem veszélyezteti;
 • előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján megfelelő;
 • biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket bizonyíthatóan elsajátította (munkavédelmi oktatás);
 • bizonyos esetekben rendelkezik a munkavégzéshez a megfelelő szakmai ismeretekkel, képesítésekkel.

A biztonságos munkavégzés szervezési feltételei

A munkáltatónak szervezési intézkedéssel kell gondoskodnia arról, hogy:

 • a biztonságos munkavégzésnek megfelelően irányítsa a tevékenységet,
 • az adott munkavégzéshez megfelelő számú munkavállaló álljon rendelkezésre (ne legyenek túlterheltek a dolgozók),
 • ahol veszély fenyeget, ott egyedül munkát végezni nem szabad. Az egyedüli munkavégzés tilalmára vonatkozó munkaterületek meghatározása a munkáltató feladata. Ezekre a helyekre csak az arra vonatkozó, speciális oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be.
 • megfelelő munkarendben dolgozzon a munkavállaló (pihenőidők!).