Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

Mik a társasházakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok?

2020.10.23

A munkahelyén már mindenki hozzá van szokva ahhoz, hogy bizonyos tűzvédelmi szabályokat be kell tartania, de sokszor ezt a felelős gondolkodást és viselkedést a saját lakókörnyezetünkben már nem alkalmazzuk. Mindenképp érdemes azt tudni, hogy a társasházkezelőnek és lakóknak egyaránt felelősségük van a lakások tűzbiztonságával kapcsolatban.  

Mikor kell Tűzvédelmi Szabályzatot készíttetni?

Tűzvédelmi Szabályzatot a háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületek, épületrészek esetén kötelező elkészíteni és kiadni.

Tűzvédelmi szabályzatra vonatkozó jogszabály: 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A társasház kezelőjének feladata gondoskodni a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítéséről, és a tűzvédelmet érintő jogszabályok változásának nyomon követéséről. Gondot kell fordítani arra is, hogy a lakók a rájuk vonatkozó mértékben megismerjék a szabályokat, amelyekre a lakógyűlés megfelelő alkalmat biztosíthat. Jó megoldás lehet az is, hogy a szabályzatot az érintettek kivonatolt formában megkapják, és annak tudomásul vételét aláírásukkal igazolják.

A társasházakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

 • Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
 • Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
 • Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható vagy tárolható.
 • A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét lakóépületben 4 évente tisztítani, és annak elvégzését írásban igazolni kell.
 • Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a lakáson kívüli közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el.
 • Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le.
 • Lakóépületben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.
 • Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül parkolóállásonként és tárolóhelyiségenként legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.
 • Villamos berendezés kapcsolóját (kapcsolószekrény, kapcsolótábla, stb.), a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó-szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket (pl.: fali tűzcsapot, szárazfelszálló-vezeték csatlakozási pontját) eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, állandóan biztosítani kell a hozzáférést és a megközelítést!
 • A tűzoltási felvonulási területen tilos a gépjárművek parkolása.
 • A liftgépházban, valamint az elektromos főelosztó helyiségben kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 • A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.
 • A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló személyek a vonatkozó tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt.
 • Kötelező megfelelő típusú tűzoltó készüléket készenlétben tartani a kazánházban, a gázfogadóban, a liftgépházban, stb
 • Utánvilágító, vagy folyamatos működésű tűzvédelmi jelzéseket kell megjelölni atűzoltó készüléket, fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot, tűzjelző kézi jelzésadót, kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát, állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát, hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét ésbeléptető rendszer vésznyitó szerkezetét.
 • Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságnak jelezni a 112 telefonszámon még akkor is, ha a tüzet már eloltották, vagy önmagától megszűnt az égés. A tűzjelzéshez, tűzoltáshoz köteles mindenki - ellenszolgáltatás nélkül - rendelkezésre bocsátani telefonját, hírközlő berendezését, tűzoltásra alkalmas eszközét, szükség esetén járművét is.

Lépcsőházban tartott virágok

Elhelyezhetők a folyosón növények, ha a menekülési út szélességét nem csökkenti a szükséges mérték alá, de nem lehet asztalra, bútorra, olyan tárgyakra rakni, melyek amúgy sem lehetnének a folyosón.  

A zöld növény nehezen ég, viszont az égés során sok füstöt okoz, amely megnehezíti a menekülést.

Kismotor tárolása társasházban

Gépjármű épület kapualjában - a családi házak kivételével - nem tárolható. Lakóépületen belül gépjárművek - így az 50 cm3 feletti motorkerékpárok is - csak gépjárműtároló helyiségben (garázsban) tarthatók.

Társasház padlásán tárolás

 Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. 

Biztonsági rácsok

A biztonsági rácsos ajtók kialakítása és használata lehetséges, de az alapvető szabályokat be kell tartani. A rácsos ajtóval lezárt területen nem lehet tűzvédelmi biztonsági berendezés, ezek indító, nyitó szerkezetei, valamint a közműelzárók főkapcsolói (fali tűzcsap, hő- és füstelvezető ablak, mentésre szolgáló ablak, hő- és füstelvezető nyitó szerkezete, villamos főkapcsoló, stb.).

A rács ne nyíljon rá lépcsőre, és ne szűkítse le a lépcsőn való menekülés lehetőségét. Mindenki, akik a ráccsal elzárt közlekedőt menekülés során igénybe veheti, rendelkezzenek a rácsos ajtót nyitó kulccsal. Ha nem közvetlenül lakásajtóra van szerelve, akkor a közös képviselőnek is kell kulcsot adni hozzá.

Mennyi lehet a tűzvédelmi bírság összege?

A tűzvédelmi bíráság mértéke a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében van rögzítve. Lássunk néhány példát:

 1. tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő: 10 000 Ft-1 M Ft
 2. tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges: 20 000 Ft-3 M Ft
 3. menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal: 30 000-1,2 M Ft 
 4. épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése: 20 000-500 000 Ft
 5. az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével): 20 000 Ft - 500 000 Ft
 6. a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása: 20 000 Ft - 2 M Ft