Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

Miről szól a munkavédelmi oktatás?

2023.03.09

A biztonságos munkavégzés egyik alapja az, hogy a munkavállalók tisztában legyenek a biztonságos munkavégzés szabályaival. A munkahelyi balesetek megelőzésért fontos, hogy minden munkavállaló részt vegyen a munkavédelmi oktatáson.

A balesetvédelmi oktatás, a balesetvédelem célja, hogy a munkavállaló rendelkezzen a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel.

A munkavédelmi oktatás szabályai

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről rendelkezik a munkavédelmi oktatásról is. Úgy fogalmaz, hogy:

  • munkába álláskor, 
  • a munkahely vagy munkakör megváltozásakor, 
  • valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek változásakor, 
  • munkaeszköz átalakítását követően,
  • vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, illetve új technológi
  • a bevezetésekor 

kell gondoskodni arról, hogy a munkavállaló tisztában legyen a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel.

Fontos az is, hogy az oktatást munkaidőben kell megtartani és az oktatás elvégzését a résztvevők aláírásával ellátva kell írásban rögzíteni.

A munkavédelmi oktatás tematikájának összeállítása munkabiztonsági és mófoglalkozás-egészségügyi szaktevékenység!  

Ez történik a munkavédelmi oktatáson

A munkavédelmi oktatás több témát is felölel, így a hallgatóság (ami lehet egyéni és kiscsoportos) megismerheti a munkavédelem jogi szabályozását és területeit.

Szó esik a munkát végzők és a munkáltatók munkavédelmet érintő jogairól és kötelezettségeiről is. 

Az is kiderül, hogy melyek a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei.

Minden munkahely más és más kockázatokat rejt. A biztonság mindenütt fontos, ezért is fontosak az ilyen oktatások, amelyeken kiderül, hogy mik a veszélyforrások az adott munkavégzés során, és hogyan kerülhetők el a veszélyek.

A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használata az egyik alappillére a biztonságos munkavégzésnek. 

Vannak helyek, ahol a kézi anyagmozgatás szabályainak megismerésére is szükség van, és a tárolás, raktározás biztonsági előírásaival is meg kell ismerkedni.

A gépi anyagmozgatásnak is megvannak a maga szabályai, mint ahogy a létrák használatának, a veszélyes anyagok kezelésének és tárolásának is. 

A képernyők előtt is vannak kockázati tényezők, ezeket is meg kell ismerni.

De ugyanígy fontosak az egyéni védőeszközök, a dohányzásra vonatkozó szabályok és az is, hogy valamennyi munkavállaló tisztában legyen azzal, hogy mi a teendő baleset esteén.

Munkavédelmi oktatás, kockázatelemzés, tűzvédelem és környezetvédelem tekintetében is állunk rendelkezésre.