Elérhetők vagyunk minden nap 9-18 óráig

Segédlet tűzvédelmi hatósági ellenőrzéshez

2023.11.24

A Katasztrófavédelmi hatóság az év minden szakában, de az adventi időszakban végképp kiemelt figyelmet szentel a vállalati tűzbiztonság ellenőrzésének. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mit ellenőriz a katasztrófavédelem a cégeknél, de az alábbi vizsgálati szempontok checklist-ként is használhatók. Győződjünk meg róla, hogy vállalkozásunk mindig készen áll a legrosszabb helyzetekre is!

Az ellenőrzés alá vont létesítmény, szervezet vonatkozásában többek között az alábbiak megléte és/vagy tűzvédelmi megfelelősége kerül vizsgálatra:

Az ellenőrzés során vizsgált iratok:

 • A létesítmény használatbavételi (működési, telephely, szálláshely, stb.) engedélye;
 • Jogszabályi előírás esetén tűzvédelmi végzettségű szakember alkalmazásának, megbízásának igazolása;
 • Amennyiben szükséges tűzvédelmi szabályzat (mellékleteként: tűzriadó terv, tűzriadó terv gyakoroltatásáról készült dokumentáció, kiürítés számítás, stb.)
 • Hiteles munkavállalói létszámkimutatás;
 • Tűzvédelmi üzemeltetési napló;
 • Tűzvédelmi oktatás igazolása, nyilvántartása;
 • Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek nyilvántartása, és oklevelek, szakvizsga bizonyítványok;
 • Tűzoltó készülékek nyilvántartása, készenlétben tartói ellenőrzések elvégzésének bizonylata;
 • Tűzoltó vízforrások, eszközök, készülékek időszakos felülvizsgálatának bizonylatai;
 • Beépített tűzvédelmi rendszerek időszakos - szakcég általi - felülvizsgálati dokumentumai (tűzjelző, tűzoltó, hő- és füstelvezető berendezések);
 • A beépített tűzvédelmi berendezések napi, heti – üzembentartói - vizsgálatainak dokumentálása;
 • Elektromos és villámvédelmi rendszer tűzvédelmi felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv, minősítő irat és annak megfelelősége;
 • Irányfény világító lámpatestek - üzembentartói - havi ellenőrzéséről készült bizonylatok;
 • Kémények felülvizsgálati iratai;
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek során kiadott engedélyek megléte;
 • A technológia alkalmazásához, a használathoz, a tevékenységhez szükséges egyéb iratok bizonylatok, stb.

Az ellenőrzés során vizsgált körülmények:

 • Tűzoltó vízforrások, eszközök, készülékek készenlétben tartása, jelölések megléte, állapotuk, megközelíthetőségük biztosítása;
 • A helyiségek használatbavételi engedélyében meghatározott rendeltetés szerinti használatának vizsgálata;
 • Az épület tűzszakasz, füstszakasz határain lévő átvezetések, nyílások állapota;
 • A létesítmény menekülési, kiürítési, tűzoltási felvonulási útvonalainak vizsgálata, állapota;
 • A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett szerkezetek (nyílászárók, gépi berendezések) állapota;
 • A beépített tűzvédelmi berendezések kezelésével megbízott személyek alkalmasságának vizsgálata (elsajátították-e a szükséges ismereteket?);
 • A raktározási rend vizsgálata helységben, szabadtéren;
 • Éghető folyadékok és gázok tárolási előírásai, különös tekintettel a tűz- és robbanásveszélyes anyagokra;
 • Közmű nyitó-záró szerelvények megközelíthetőségének, feliratozását vizsgálata;
 • Jogszabályban meghatározott biztonsági jelek megléte;
 • Városi vonallal rendelkező telefonkészülékek mellett a közérdekű telefonszámok megléte;
 • A tűzoltási felvonulási területek állapota;
 • Tűzvédelmi rendelkező táblák megléte;
 • Tűzeseti főkapcsoló megléte, megjelölése;
 • Egyéb tűzvédelmi használati szabályok megtartása, stb.

A fenti információk a tűzvédelmi ellenőrzésére való felkészüléshez csak tájékoztató jellegűek. Azokon túl egyéb, a tűzvédelemmel összefüggő dokumentumok és körülmények vizsgálatára is sor kerülhet, az alkalmazott technológiától, az épület rendeltetésétől, a tárolt, felhasznált alapanyagok jellemzőitől függően.

Hiányosságok fennállása esetén a tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végző személyeknek nincs mérlegelési jogkörük, a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

Tűzvédelmi szaktanácsadásra van szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot!